tvt体育平台app-手机应用下载

中保研宣布最新碰撞成果 Model Y三项优异一项较差

中保研宣布最新碰撞成果 Model Y三项优异一项较差

2022年4月6日,中保研在京召开中国保险汽车安全指数测评成果发布会 。本次共发布了7款车型 ,包孕6款SUV以及1款MPV 。

触及车型别离为别克昂科威S 、丰田C-HR 、春风雪铁龙天逸C5 AIRCROSS、魏派坦克300、春风日产全新一代奇骏 、别克GL8 ES陆尊、特斯拉Model Y。测评成果以下:

本次测评成果中 ,在耐撞性与维修经济性方面,2款车型评价为精良(A),别离是丰田C-HR以及魏派坦克300 ;2款车型评价为一般(M) ,别离是春风雪铁龙天逸C5 AIRCROSS以及春风日产全新一代奇骏 ;3款车型评价为较差(P),别离是别克昂科威S、别克GL8 ES陆尊和特斯拉Model Y。

布局耐撞性患上分方面,缺陷合计起码为0个(奇骏车型) ,至多为16个(GL8ES陆尊车型);可维修性患上分方面,缺陷合计起码为7.5个(C-HR车型),至多为20个(GL8 ES陆尊车型);维修经济性患上分方面 ,正碰缺陷统计起码为17个(坦克300车型),尾碰缺陷统计起码为4个(坦克300车型) 。此外,全数7款车型正面低速碰撞测试中仅有1款车型气囊起爆 ,误起爆率为14%。

车内乘员方面,5款车型的评价为优异(G),2款车型评价为精良(A)。在驾驶员侧正面25%偏置碰撞工况中 ,评价为优异的车型有5款 ;在侧面碰撞工况中 ,评价为优异的车型有5款;顶压工况中评价为优异的车型有6款;挥鞭伤工况中评价为优异的车型有7款 。

车门外汉方面,6款车型的评价为优异(G),1款车型评价为精良(A) ,平均患上分率为70.43%。

辅助安全方面,5款车型评价为优异(G),1款车型评价为一般(M) ,1款全系列车型没有配备辅助安全装配。7款车型中有4款车型配备紧迫营救办事(E-call)功效 。

从这次发布的测评成果来看,耐撞性与维修经济性精良及以上占比仅为28.6%,仍存在较年夜的前进空间 ;车内乘员 、车门外汉和辅助安全(测试6款)方面 ,总体体现相对于较好,精良及以上占比均跨越80%。

上一次的中国保险汽车安全指数最新测评成果发布是在2021年10月28日,当期共发布五款车型数据 ,此中,上汽公共ID.4X四项分指数均获优异,这也是中保研宣布碰撞测评成果以来初次呈现“全优车型”。而此次的7款车型中并无“全优车型”呈现 ,即即是市场发卖火爆的特斯拉Model Y也仅取患上三项优异一项较差的测评成果 。可见 ,在耐撞性与维修经济性方面各款车型另有很年夜的革新空间。

tvt体育平台app-手机应用下载

【读音】:

2022nián 4yuè 6rì ,zhōng bǎo yán zài jīng zhào kāi zhōng guó bǎo xiǎn qì chē ān quán zhǐ shù cè píng chéng guǒ fā bù huì 。běn cì gòng fā bù le 7kuǎn chē xíng ,bāo yùn 6kuǎn SUVyǐ jí 1kuǎn MPV。

chù jí chē xíng bié lí wéi bié kè áng kē wēi S、fēng tián C-HR、chūn fēng xuě tiě lóng tiān yì C5 AIRCROSS、wèi pài tǎn kè 300、chūn fēng rì chǎn quán xīn yī dài qí jun4 、bié kè GL8 ESlù zūn 、tè sī lā Model Y。cè píng chéng guǒ yǐ xià :

běn cì cè píng chéng guǒ zhōng ,zài nài zhuàng xìng yǔ wéi xiū jīng jì xìng fāng miàn ,2kuǎn chē xíng píng jià wéi jīng liáng (A),bié lí shì fēng tián C-HRyǐ jí wèi pài tǎn kè 300;2kuǎn chē xíng píng jià wéi yī bān (M),bié lí shì chūn fēng xuě tiě lóng tiān yì C5 AIRCROSSyǐ jí chūn fēng rì chǎn quán xīn yī dài qí jun4 ;3kuǎn chē xíng píng jià wéi jiào chà (P),bié lí shì bié kè áng kē wēi S、bié kè GL8 ESlù zūn hé tè sī lā Model Y。

bù jú nài zhuàng xìng huàn shàng fèn fāng miàn ,quē xiàn hé jì qǐ mǎ wéi 0gè (qí jun4 chē xíng ),zhì duō wéi 16gè (GL8ESlù zūn chē xíng );kě wéi xiū xìng huàn shàng fèn fāng miàn ,quē xiàn hé jì qǐ mǎ wéi 7.5gè (C-HRchē xíng ),zhì duō wéi 20gè (GL8 ESlù zūn chē xíng );wéi xiū jīng jì xìng huàn shàng fèn fāng miàn ,zhèng pèng quē xiàn tǒng jì qǐ mǎ wéi 17gè (tǎn kè 300chē xíng ),wěi pèng quē xiàn tǒng jì qǐ mǎ wéi 4gè (tǎn kè 300chē xíng )。cǐ wài ,quán shù 7kuǎn chē xíng zhèng miàn dī sù pèng zhuàng cè shì zhōng jǐn yǒu 1kuǎn chē xíng qì náng qǐ bào ,wù qǐ bào lǜ wéi 14%。

chē nèi chéng yuán fāng miàn ,5kuǎn chē xíng de píng jià wéi yōu yì (G),2kuǎn chē xíng píng jià wéi jīng liáng (A)。zài jià shǐ yuán cè zhèng miàn 25%piān zhì pèng zhuàng gōng kuàng zhōng ,píng jià wéi yōu yì de chē xíng yǒu 5kuǎn ;zài cè miàn pèng zhuàng gōng kuàng zhōng ,píng jià wéi yōu yì de chē xíng yǒu 5kuǎn ;dǐng yā gōng kuàng zhōng píng jià wéi yōu yì de chē xíng yǒu 6kuǎn ;huī biān shāng gōng kuàng zhōng píng jià wéi yōu yì de chē xíng yǒu 7kuǎn 。

chē mén wài hàn fāng miàn ,6kuǎn chē xíng de píng jià wéi yōu yì (G),1kuǎn chē xíng píng jià wéi jīng liáng (A),píng jun1 huàn shàng fèn lǜ wéi 70.43%。

fǔ zhù ān quán fāng miàn ,5kuǎn chē xíng píng jià wéi yōu yì (G),1kuǎn chē xíng píng jià wéi yī bān (M),1kuǎn quán xì liè chē xíng méi yǒu pèi bèi fǔ zhù ān quán zhuāng pèi 。7kuǎn chē xíng zhōng yǒu 4kuǎn chē xíng pèi bèi jǐn pò yíng jiù bàn shì (E-call)gōng xiào 。

cóng zhè cì fā bù de cè píng chéng guǒ lái kàn ,nài zhuàng xìng yǔ wéi xiū jīng jì xìng jīng liáng jí yǐ shàng zhàn bǐ jǐn wéi 28.6%,réng cún zài jiào nián yè de qián jìn kōng jiān ;chē nèi chéng yuán 、chē mén wài hàn hé fǔ zhù ān quán (cè shì 6kuǎn )fāng miàn ,zǒng tǐ tǐ xiàn xiàng duì yú jiào hǎo ,jīng liáng jí yǐ shàng zhàn bǐ jun1 kuà yuè 80%。

shàng yī cì de zhōng guó bǎo xiǎn qì chē ān quán zhǐ shù zuì xīn cè píng chéng guǒ fā bù shì zài 2021nián 10yuè 28rì ,dāng qī gòng fā bù wǔ kuǎn chē xíng shù jù ,cǐ zhōng ,shàng qì gōng gòng ID.4Xsì xiàng fèn zhǐ shù jun1 huò yōu yì ,zhè yě shì zhōng bǎo yán xuān bù pèng zhuàng cè píng chéng guǒ yǐ lái chū cì chéng xiàn “quán yōu chē xíng ”。ér cǐ cì de 7kuǎn chē xíng zhōng bìng wú “quán yōu chē xíng ”chéng xiàn ,jí jí shì shì chǎng fā mài huǒ bào de tè sī lā Model Yyě jǐn qǔ huàn shàng sān xiàng yōu yì yī xiàng jiào chà de cè píng chéng guǒ 。kě jiàn ,zài nài zhuàng xìng yǔ wéi xiū jīng jì xìng fāng miàn gè kuǎn chē xíng lìng yǒu hěn nián yè de gé xīn kōng jiān 。

分享
评论