tvt体育平台app-手机应用下载

22款ID.4 CROZZ/ID.6 CROZZ开启预定

22款ID.4 CROZZ/ID.6 CROZZ开启预定

日前,一汽-公共公布2022款ID.4 CROZZ、ID.6 CROZZ开启预定 ,此中,2022款ID.4 CROZZ引导价为20.53-28.53万元,包罗5款车型 ;2022款ID.6 CROZZ引导价为24.52-33.48万元 ,包罗4款车型。新款车型在4月30日前锁单下定,在此前下单可享受保险补助 。

新款车型与在售款车型不同不年夜,增长IPA智能停车辅助体系 、DOW车门开启预警、紧迫辅助体系等功效。别的 ,AR-HUD、ID. Light 、车联网等多项功效也将有所进级。别的 ,新车续航里程也将有所变动,新款ID.4 CROZZ续航里程别离为425km、554km以及600km(CLTC工况);新款ID.6 CROZZ续航里程别离为460km、550km以及601km(CLTC工况) 。

(图/文 :皆电 罗顺鹏)

tvt体育平台app-手机应用下载

【读音】:

rì qián ,yī qì -gōng gòng gōng bù 2022kuǎn ID.4 CROZZ、ID.6 CROZZkāi qǐ yù dìng ,cǐ zhōng ,2022kuǎn ID.4 CROZZyǐn dǎo jià wéi 20.53-28.53wàn yuán ,bāo luó 5kuǎn chē xíng ;2022kuǎn ID.6 CROZZyǐn dǎo jià wéi 24.52-33.48wàn yuán ,bāo luó 4kuǎn chē xíng 。xīn kuǎn chē xíng zài 4yuè 30rì qián suǒ dān xià dìng ,zài cǐ qián xià dān kě xiǎng shòu bǎo xiǎn bǔ zhù 。

xīn kuǎn chē xíng yǔ zài shòu kuǎn chē xíng bú tóng bú nián yè ,zēng zhǎng IPAzhì néng tíng chē fǔ zhù tǐ xì 、DOWchē mén kāi qǐ yù jǐng 、jǐn pò fǔ zhù tǐ xì děng gōng xiào 。bié de ,AR-HUD、ID. Light、chē lián wǎng děng duō xiàng gōng xiào yě jiāng yǒu suǒ jìn jí 。bié de ,xīn chē xù háng lǐ chéng yě jiāng yǒu suǒ biàn dòng ,xīn kuǎn ID.4 CROZZxù háng lǐ chéng bié lí wéi 425km、554kmyǐ jí 600km(CLTCgōng kuàng );xīn kuǎn ID.6 CROZZxù háng lǐ chéng bié lí wéi 460km、550kmyǐ jí 601km(CLTCgōng kuàng )。

(tú /wén :jiē diàn luó shùn péng )

分享
评论